Dit zijn de Specials, met een link naar Vlaamse Vedetten uit 1945/1990. Klik op een foto en surf naar een of meer
webpagina's over deze vedette !
Klik op de menu's hierboven en surf naar de Specials over Nederlandse en Internationale Vedetten uit 1945/90 !