NAAR DE NIEUWE PAGINA'S OVER VLAAMSE VEDETTEN :
 
 
  WILL TURA  internationaal
 

Een nummer van Tura dat in Zomerhit
1976 de persprijs won. Jean Kluger
gaf het de sfeer diehet interternatio-
naal liet klinken.De Nederlandse coun-
try zanger Bert Stekener nam het op,
met als release notes : "...een voor
voor Nederland verloren gegane bal-
lad van Tompla & The Glaser Brothers
foto rechts), maar in België een hit
voor Will Tura."  Ook Stef Ekkel (foto
onder rechts) nam al vroeger een versie
op. Uit de USA vernamen we van Marc
De Vlieger dat het nummer nu ook werd
opgenomen door de Texaanse country
zanger met Italiaanse roots : Cerrito. Het
werd op 17 april  2007 op single uitge-

bracht als voorloper van de release van een nieuw album. Het wordt veel gedraaid op de radio want op de "World Wide Charts" stond begin mei 2007 al op de 25e plaats.

Beluister een brokje van de USA versie gezongen door Cerrito en met een denderend arrangement. Op de single staat vermeld dat "Tura / JOAN Kluger" de componisten zijn. Joan zal dan wel de zuster van JEAN Kluger zijn...

    
Eindelijk een hit in Nederland.........
EN IN
VLAANDEREN
MAAR IN
NEDERLAND
MET EEN
FOUTE HOES

 

Will Tura, Vlaanderens meest succesvolle zanger in eigen land, werd in 2005, 65 jaar en dat werd uitge-breid gevierd. Hij timmerde al heel wat jaren aan de weg alvorens zijn eerste grote hit te scoren : "Eenzaam zonder jou" (foto boven links). Nadat hij met "Draai 797204" al een bescheiden hit scoorde was "Hopeloos"  ( foto midden boven) zijn eerste en enige échte hit in Nederland. Dat we van deze zeldzaam te vinden singles een zo goed als ongeschonden exemplaar in handen kregen hebben we voor éénmaal te danken aan Norbert. Zijn immense platencollectie stelde hij jaren geleden al ter beschikking van de door hem gestichte Brugse Radio VBRO. Maar, als uitzondering op de regel, hield hij enkele platen voor een kleine persoonlijke collectie. Hij heeft  zelfs al zijn eigen platen niet meer maar, wellicht omdat ze jarenlang goede vrienden waren, wel enkele zeldzame 45t singles van Tura.  Marian Kleisma wees er ons op dat hoes van "Hopeloos" (boven rechts) er in Nederland helemaal anders uitzag dan in België.

Will Tura heeft meer dan eens gepoogd om ook in Nederland echt door te breken. Een eerste bescheiden hitje scoorde hij met "Draai 797204" (links Vlaamse hoes / rechts Neder-landse EP). Tot dit telefoonnummer wel de- gelijk bleek te bestaan in Nederland, en een firma uit Den Haag voortdurend werd op- gebeld door verliefde tieners. Ook de latere Peter Koelemwijn productie "Hier ben ik dan DJ" was geen schot in  de roos. "Hopeloos" bleef de uitzondering op de regel.

Will Tura en Français.....
ET POUR LES FLAMANDS...

Er wordt wel eens beweerd dat Will Tura het zo druk had in Vlaande-ren dat het een beletsel was voor een internationale carrière. Onder- tussen heeft Helmut Lotti natuurlijk uitgebreid het tegendeel bewezen. En dat Will er wel degelijk alles aan deed om ook in het buitenland door te breken bewijst onder meer deze Franstalige EP (zie foto rechts) met o.m. de vertaling van "Winterroosje" in "Rose des neiges". Naast Frans heeft Will ook opnames gemaakt in het Engels en het Spaans. Voor zover wij weten niet in het Duits. In Nederland had hij een hitje met "Draai dan 797204" en later met "Hopeloos".

DE VERBINDING KWAM NIET TOT STAND...

Het nr 32.20.03 (79.72.04 was niet te zingen in het Frans) werd geen succes in Franstalig België, laat staan in Parijs. Jaak en later Jean Kluger moeten wel soms "hopeloos" geweest zijn dat hun grootste Vlaamse vedette het nooit heeft gemaakt in het buitenland. Toch niet als zanger. Van de componist Tura wisten ze bij Kluger een aantal nummers in het buitenland te plaatsen en door gerenommeerde vedetten te laten zingen. Zo zong Robert Cogoi "Eenzaam zonder jou" als "Je me sens très seul" in de Franstalige hitparade.

  Will Tura  deel  2 Vrienden van Will Tura  /  In English  
 
copyright  ©   euromediArts   |  alle rechten voorbehouden   |  redactie : Carolien van der Weerd, Jean Brits en Marc De Vlierger
origineel verantwoordelijk voor tekst, webdesign en grafiek : Marianne Dupont en Jos Verlinde
Gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
Vragen, suggesties, medewerking aan het Show Web : 
stuur een e-mail naar de redactie